Loading
Moje dokumenty SGB

Aktualności

Zebranie Grup Członkowskich

6 maja 2019

Na podstawie § 19 Statutu Banku Spółdzielczego w Białogardzie
 Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie

 zwołuje Zebrania Grup Członkowskich Banku

dnia 15 maja 2019 r. godz. 1530 Grupa – BARWICE w lokalu banku Barwice ul. Bankowa 9,
obejmującej członków zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Barwice, Gminy Grzmiąca
oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Barwice.

dnia 16 maja 2019 r. godz. 1600 Grupa – TYCHOWO w  lokalu banku Tychowie ul. Dworcowa 9a, obejmującej członków zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Tychowo oraz tych, którzy złożyli deklaracjęoraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Tychowo.

dnia 17 maja 2019 r. godz. 1615  Grupa – KARLINO w Karlińskim Ośrodku Kultury ul. Parkowa 1,
sala 105 obejmującej członków zamieszkałych na terenie  Miasta i Gminy Karlino, Gminy Biesiekierz oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Karlino.

dnia 20 maja 2019 r. godz. 1600 Grupa – DYGOWO w Świetlicy Zespołu Szkół w Dygowie 
ul. Kolejowa 10, obejmującej członków zamieszkałych na terenie gminy: Dygowo, Kołobrzeg, Ustronie Morskie oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Dygowo.

dnia 21 maja 2019 r. godz. 1615 Grupa – BIAŁOGARD w lokalu banku Białogardzie
ul. Kochanowskiego 6, obejmującej członków zamieszkałych na terenie Miasta Białogard i Gminy Białogard oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Białogard.

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:

  1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2018 rok.
  4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
  5. Omówienie spraw, będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania  Przedstawicieli.
  6. Dyskusja.
  7. Przyjęcie wniosków.
  8. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w  Białogardzie

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie