Sytuacja ekonomiczno – finansowa Sytuacja ekonomiczno – finansowa

 

Nazwa31.12.2016 31.12.201731.12.201831.12.2019*
Nazwa:
Fundusze własne (tys. zł)
31.12.2016 :
20.149
31.12.2017:
21.401
31.12.2018:
23.131
31.12.2019*:
25.559
Nazwa:
Suma bilansowa (tys. zł)
31.12.2016 :
259.859
31.12.2017:
287.813
31.12.2018:
306.518
31.12.2019*:
345.122
Nazwa:
Zysk brutto (tys. zł)
31.12.2016 :
1.935
31.12.2017:
2.431
31.12.2018:
2.903
31.12.2019*:
3.084
Nazwa:
Zysk netto (tys. zł)
31.12.2016 :
1.404
31.12.2017:
1.776
31.12.2018:
2.136
31.12.2019*:
2.318
Nazwa:
Depozyty (tys. zł)
31.12.2016 :
231.369
31.12.2017:
257.941
31.12.2018:
274.857
31.12.2019*:
311.959
Nazwa:
Kredyty (tys. zł)
31.12.2016 :
122.961
31.12.2017:
136.040
31.12.2018:
148,841
31.12.2019*:
161.255
Nazwa:
Wskaźnik ryzyka działalności kredytowej
31.12.2016 :
2,3%
31.12.2017:
4.6%
31.12.2018:
3,82%
31.12.2019*:
4,3%
Nazwa:
Współczynnik wypłacalności
31.12.2016 :
21,07%
31.12.2017:
18,71%
31.12.2018:
18,48%
31.12.2019*:
17,69%
Nazwa:
ROA
31.12.2016 :
0,54%
31.12.2017:
0,68%
31.12.2018:
0,70%
31.12.2019*:
0,73%
Nazwa:
ROE
31.12.2016 :
7,3%
31.12.2017:
8,9%
31.12.2018:
9,6%
31.12.2019*:
9,6%

 

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej, opracowane w oparciu o zapisy Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Białogardzie są udostępnione wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku w Białogardzie ul.  Kochanowskiego 6, w godzinach 8:00 – 16:00.

*dane jeszcze niezweryfikowane przez audytora