Sytuacja ekonom. – finansowa Sytuacja ekonom. – finansowa

 

Nazwa31.12.201431.12.201531.12.201631.12.2017
Nazwa:
Fundusze własne
31.12.2014:
17.284
31.12.2015:
18.912
31.12.2016:
20.149
31.12.2017:
21.401
Nazwa:
Suma bilansowa
31.12.2014:
202.179
31.12.2015:
216.325
31.12.2016:
259.859
31.12.2017:
287.813
Nazwa:
Zysk brutto
31.12.2014:
1.756
31.12.2015:
2.152
31.12.2016:
1.935
31.12.2017:
2.431
Nazwa:
Zysk netto
31.12.2014:
1.305
31.12.2015:
1.746
31.12.2016:
1.404
31.12.2017:
1.776
Nazwa:
Depozyty
31.12.2014:
178.351
31.12.2015:
189.357
31.12.2016:
231.369
31.12.2017:
257.941
Nazwa:
Kredyty
31.12.2014:
108.203
31.12.2015:
110.377
31.12.2016:
122.961
31.12.2017:
136.040
Nazwa:
Wskaźnik ryzyka działalności kredytowej
31.12.2014:
3,0%
31.12.2015:
2,5%
31.12.2016:
2,3%
31.12.2017:
4.6%
Nazwa:
Współczynnik wypłacalności
31.12.2014:
16,41%
31.12.2015:
16,46%
31.12.2016:
21,07%
31.12.2017:
18,71%
Nazwa:
ROA
31.12.2014:
0,65%
31.12.2015:
0,83%
31.12.2016:
0,54%
31.12.2017:
0,68%
Nazwa:
ROE
31.12.2014:
7,8%
31.12.2015:
9,7%
31.12.2016:
7,3%
31.12.2017:
8,9%

 

Audytorem sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok jest Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej, opracowane w oparciu o zapisy Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Białogardzie są udostępnione wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku w Białogardzie ul.  Kochanowskiego 6, w godzinach 8:00 – 16:00.