Misja banku Misja banku

W sposób profesjonalny i kompleksowy zaspokajać potrzeby finansowe członków banku, pozostałych klientów detalicznych, przedsiębiorstw sektora rolno – spożywczego, rolników, małych i średnich firm oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych.

„Bank Spółdzielczy zawsze po drodze”


Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie