Loading
Moje dokumenty SGB

Klienci biznesowi

Klienci biznesowi - Ubezpieczenia Ubezpieczenia

GENERALI AGRO FIRMA

W ramach ubezpieczenia Generali Agro Firma przygotowaliśmy ofertę Agrofirma – dla najbardziej wymagających klientów z sektora rolnego.

Mieszalnie pasz, hodowcy trzody chlewnej, przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem mięsa i drobiu – to dla tych klientów grupa naszych specjalistów stworzyła ubezpieczenie, które umożliwia pełną ochronę prowadzonej działalności.

Skorzystać z oferty mogą ci, których działalność sklasyfikowana jest w ramach sekcji A Polskiej Klasyfikacji Działalności (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).

Główne zalety ubezpieczenia

 • solidna likwidacja szkód
 • ubezpieczysz słomę, siano i trawy energetyczne składowane w budynkach
 • atrakcyjny system zniżek – oszczędzisz nawet do 30% składki
 • ochroną obejmiesz nawet swoje zwierzęta gospodarskie – nie tylko od ognia i innych zdarzeń losowych, ale również od porażenia prądem

Zakres ubezpieczenia

Oferta Agrofirma może obejmować ubezpieczenie:

 1. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:
 • wariant Basic – deszcz nawalny, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osunięcie się ziemi, pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, wybuch, zapadanie się ziemi
 • wariant Standard – zdarzenia z wariantu Basic i dodatkowo: dym i sadza, napór śniegu, powódź, spływ wód po zboczach, uderzenie pojazdu, upadek dźwigu, drzewa, masztu, komina, słupa, anteny lub innych budowli albo ich części, zalanie
 1. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 2. sprzętu elektronicznego
 3. odpowiedzialności cywilnej (w tym m.in. odpowiedzialność za szkody w środowisku)
 4. utraty dochodu

 

 


Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie