Loading
Moje dokumenty SGB

Klienci biznesowi

Klienci biznesowi - Rachunki Rachunki

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych. Dzięki niemu istnieje możliwość wypłat gotówki z bankomatów kartami debetowymi oraz prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

 

Korzyści z otwarcia i posiadania rachunku bieżącego

  • Darmowe otwarcie konta.
  • Rachunek bieżący umożliwia Posiadaczowi oraz osobom wskazanym przez Posiadacza otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.
  • Możliwość stałego kontrolowania środków na rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych dzięki usłudze INTERNET BANKING i SMS Banking.
  • Możliwość zlecenia Oddziałowi prowadzącemu rachunek bieżący dokonywanie cyklicznych przelewów w formie zlecenia stałego. Termin płatności, jej wysokość oraz częstotliwość ustala Posiadacz.
  • Pomnażanie zgromadzonych środków ponieważ rachunek oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
  • Posiadacz może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym.

 


Wnioski do pobrania:        

Prowizje i opłaty:        

Oprocentowanie:        

Reklamacje:

 

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Służy do dokonywania przez posiadacza rachunku innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub generowania środków z przeznaczeniem na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń.

 

Rachunek pomocniczy mogą założyć:

  • Podmioty instytucjonalne.
  • Organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia.
  • Jednostki i zakłady budżetowe oraz organizacje finansowe.
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Jeżeli masz pytania do oferty skontaktuj się z nami. W zakładce kontakt znajdziesz numer telefonu do najbliższego oddziału. Możesz również wysłać nam wiadomość używając formularza kontaktowego. Nasz pracownik odpisze na twoje pytanie.

 


Wnioski do pobrania:        

Prowizje i opłaty:        

Oprocentowanie:        

Reklamacje:

 

Rachunek bieżący w walutach wymienialnych

 


Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie