Dokumenty Dokumenty

Polityka Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Białogardzie

Schemat organizacyjny Banku Spółdzielczego w Białogardzie

Informacja o stosowaniu Ładu Korporacyjnego

Sprawozdanie finansowe banku na 31.12.2018 r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2018 r.

Statut Banku Spółdzielczego w Białogardzie

Opis systemu kontroli wewnętrznej Banku