Klienci indywidualni

Klienci indywidualni - Ubezpieczenia Ubezpieczenia

Stawiając sobie za cel kompleksową obsługę Klienta, Bank Spółdzielczy w Białogardzie współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym Concordia Ubezpieczenia. Dzięki temu nasz Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia podczas wizyty w Banku, a w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego ma zagwarantowaną szybką i sprawną likwidację szkody.

Współpracując z towarzystwem Concordia Ubezpieczenia Bank oferuje pełny zakres ubezpieczeń zawieranych na bardzo korzystnych warunkach, również cenowych.

Proponujemy Państwu następujące rodzaje ubezpieczeń:

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

ŻYCIE PLUS KLIENTA BANKU


Życie Plus Klienta Banku to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie regularnych badań. Concordia doceniając taką postawę wypłaci Ci wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia chorób. Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpieczeń pracowniczych, teraz dostępny jest także dla Ciebie.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia ŻYCIE PLUS Klienta Banku:

 • Świadczenia do 50% wyższe dla wybranych zdarzeń – np. przy przestrzeganiu profilaktyki zdrowotnej lub jeśli śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w środkach komunikacji publicznej (np. tramwaj, pociąg).
 • Wybór spośród 3 wariantów ubezpieczenia, według Twoich potrzeb ubezpieczeniowych.
 • Zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej pory tylko w zakładach pracy.
 • Oferta dostępna dla każdego, również dla osób wykonujących wolny zawód czy bezrobotnych.
 • Sam wybierasz częstotliwość opłacania składek (miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna) i datę płatności raty.
 • Składka już od 1 zł dziennie – wysokość składki niezależna od wieku osoby ubezpieczonej.
 • Ochrona możliwa już od następnego dnia po podpisaniu polisy.
 • Brak konieczności wykonywania badań medycznych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

NNW CZŁONKA I KLIENTA BANKU


NNW Członków i Klientów Banku to ubezpieczenie chroniące Ciebie i Twoich bliskich na całym świecie 24 h na dobę, od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wybierając NNW Członków i Klientów Banku jesteś przygotowany na ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków, których nie jesteś w stanie przewidzieć.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia NNW Członka i Klienta Banku:

 • Atrakcyjna składka.
 • Przejrzysty system uznawania trwałego uszczerbku na zdrowiu – na podstawie tabeli zamieszczonej w Załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
 • Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w Twoim Banku.
 • Wypłacone świadczenie będzie dla Ubezpieczonego wsparciem finansowym w nieszczęściu, jakie go dotknęło.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

ŻYCIE KAPITAŁ


Przyszłość ciężko przewidzieć – to fakt. Można jednak uczynić ją spokojniejszą poprzez rozsądne gromadzenie kapitału. Wizja podjęcia studiów przez Twoje dzieci, spokojna emerytura – o to nie musisz się martwić, jeśli wybierzesz ubezpieczenie Życie Kapitał. To optymalny sposób na realizowanie odległych w czasie celów.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Życie Kapitał:

 • Gwarancja wypłaty świadczenia pod warunkiem dożycia okresu zakończenia ubezpieczenia.
 • Bezpieczeństwo inwestycji – to Concordia ponosi ryzyko inwestycyjne.
 • Udział w zysku – Concordia podzieli się z Tobą dodatkowym zyskiem (jeśli zostanie osiągnięty).
 • Świadczenie ubezpieczeniowe zwolnione z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od zysków kapitałowych.
 • Korzystne warunki cenowe – teraz możesz oszczędzać mniej, żeby mieć więcej.
 • Możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, np. o poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego, inwalidztwo Ubezpieczonego w następstwie NW.
 • Przejrzystość oferty – wiesz, jaką kwotę na pewno otrzymasz na zakończenie okresu ochrony, w przypadku klauzuli inwalidztwa natomiast wiesz, jakie świadczenie otrzymasz.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

ŻYCIE CASCO


Zapewnij tym, których kochasz, poczucie bezpieczeństwa. Wybierz Życie Casco – polisę na życie, która zapewni niezbędną pomoc Twoim bliskim, gdy Ciebie zabraknie.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Życie Casco:

 • Jeśli jesteś optymistą, zapłacisz 5% mniej.
 • Nasza ochrona może rozpocząć się już od następnego dnia.
 • Wysokość składki nie zmieni się podczas trwania umowy.
 • Możesz ubezpieczyć swoje życie nawet na 1 mln zł.
 • Wypłacimy świadczenie, jeśli zachorujesz na jedną z 26 chorób.
 • Możesz zawrzeć umowę nawet na 30 lat – przydatne w przypadku zabezpieczenia spłaty kredytu.
 • W przypadku zachorowania na chorobę śmiertelną możemy Ci wypłacić 50% świadczenia za śmierć.
 • Swobodnie wybierasz dogodną dla siebie formę płatności: miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną. W przypadku rocznej możesz sporo oszczędzić.
 • Chronimy Cię na terenie całego świata
 • Atrakcyjna składka.
 • Gdy okażesz się niezdolny do pracy, możemy przejąć opłacanie składki.
 • W ramach Pakietu Bliscy możemy objąć również ochroną Twoich najbliższych.
 • Nasza klauzula Kalectwa obejmuje również złamania.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

ŻYCIE PLUS


Życie Plus to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie regularnych badań. Concordia doceniając taką postawę wypłaci Ci wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia chorób. Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpieczeń pracowniczych, teraz dostępny jest także dla Ciebie.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Życie Plus:

 • Świadczenia do 50 procent wyższe dla osób, które stosują profilaktykę zdrowotną – regularne badania i profilaktykę bezpieczeństwa – zapinanie pasów w samochodzie.
 • Dobór ryzyk spośród wielu możliwych wariantów ubezpieczenia, według Twoich potrzeb ubezpieczeniowych.
 • Zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej pory tylko w zakładach pracy.
 • Oferta dostępna dla każdego, również dla osób posiadających wolny zawód czy bezrobotnych.
 • Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia w przypadku niezdolności do pracy oraz przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie NW i choroby.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

ŻYCIE PLUS 100 000

 

Życie Plus 100 000 to ubezpieczenie, które charakteryzuje się dwiema cechami: przystępną składką oraz wysokimi sumami ubezpieczenia. Stanowi idealne dopełnienie ubezpieczeń grupowych oraz indywidualnych. Może być również zawierane samodzielnie.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Życie Plus 100 000:

 • Wysoka suma ubezpieczenia (100 000 zł) przy przystępnej składce (100 zł rocznie).
 • Składka jest niezależna od wieku Ubezpieczonego – każdy płaci tyle samo.
 • Ubezpieczenie umożliwia otrzymanie dodatkowego świadczenia, np. w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku podróżowania komunikacją publiczną na terenie Polski.
 • Nie jesteś pytany o stan swojego zdrowia przy zawarciu Umowy ubezpieczenia.
 • Życie Plus 100 000, w porównaniu do podobnych ubezpieczeń konkurencji, oferuje dużo szerszy zakres (większość produktów ubezpieczeniowych obejmuje tylko ryzyko Śmierci Ubezpieczonego oraz Śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym).
 • W Życiu Plus 100 000 nie ma okresów karencji, tzn. ubezpieczenie działa od następnego dnia po zawarciu Umowy.
 • Ochrona 24 h na dobę na terytorium całego świata.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

ŻYCIE PLUS RENTA


Życie Plus Renta to ubezpieczenie chroniące dochody Twoje i Twojej rodziny na wypadek zdarzenia skutkującego trwałą i całkowitą niezdolnością do pracy. Dzięki ukierunkowaniu na to właśnie ryzyko możliwe jest realne zabezpieczenie dochodów rodziny za niewielką składkę. Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy choroby utracisz zdolność do pracy, dzięki ubezpieczeniu nie będziesz musiał martwić się o byt swojej rodziny.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Życie Plus Renat:

 • Jednakowa składka dla wszystkich – bez względu na wiek/klasę ryzyka.
 • Dostępne sumy ubezpieczenia, aż do kwoty 300.000 zł pozwalają na rekompensatę realnie utraconych zarobków.
 • Do dyspozycji kilka sum ubezpieczenia.
 • Niska składka ubezpieczeniowa (już od 1,70 dziennie).
 • Dla uzyskania świadczenia nie jest wymagane orzeczenie prawa do renty przez ZUS/KRUS

Więcej informacji znajdziesz tutaj

CONCORDIA TURYSTA


Spokój podczas urlopu nie musi kosztować wiele. Czasami wystarczy 10 zł, aby zapewnić sobie pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Concordia Turysta:

 • Zwrot kosztów leczenia poza granicami Polski nawet do 500 000 zł.
 • Możliwość ubezpieczenia bagażu podróżnego. w tym sprzętu sportowego.
 • Atrakcyjna składka – polisa już od 10 zł.
 • Dodatkowe przedłużenie ochrony do 48 godz. w przypadku awarii lub opóźnienia środka transportu (np. samolotu).
 • Pomoc finansowa, jeśli utracisz gotówkę w wyniku rabunku.
 • Zwrot kosztów niewykorzystanych karnetów – jeśli np. w wyniku wypadku lub choroby nie będziesz mógł skorzystać z wyciągu narciarskiego.
 • Sam decydujesz o zakresie ubezpieczenia. Płacisz tylko za to, co jest Ci potrzebne.
 • Oszczędzasz czas, zyskujesz spokój – zawarcie polisy to dosłownie parę minut.
 • W każdym wariancie ochrona od nieoczekiwanej wojny lub aktów terroryzmu bez dodatkowej opłaty.
 • Leczenie stomatologiczne w ramach każdego wariantu.
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego, NNW, OC w życiu prywatnym – jeśli oczekujesz kompleksowej ochrony.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

 

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

CONCORDIA PLUS

Concordia Plus to nie tylko ubezpieczenie domu i mieszkania. To produkt dla tych, którzy poszukują solidnej ochrony majątku, sfery życia prywatnego oraz życia i zdrowia.

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Concordia PLUS:

 • Ochrona od nawet trudnych do przewidzenia zdarzeń – w formule All Risk wypłacimy odszkodowanie nawet za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta.
 • Dodatkowe świadczenia za utracone pamiątki rodzinne do 2 000 zł, bez konieczności przedkładania rachunków, jeśli wysokość szkody przekroczy 100 000 zł.
 • Wiele dodatkowych możliwości rozszerzenia ochrony – ubezpieczenia od wandalizmu, graffiti.
 • Ochrona w ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym obowiązująca na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.
 • Zorganizowanie interwencji specjalisty w ramach Home Assistance.
 • Solidna likwidacja szkód.
 • Im więcej ubezpieczasz, tym mniej płacisz – wysokie zniżki za kompleksową polisę (do 15%).
 • Dodatkowe zniżki na ubezpieczenie auta w Concordii.
 • Możliwość ubezpieczenia domków letniskowych, domu w budowie, nagrobków, paneli słonecznych.
 • Ubezpieczenie Torebka Plus dla tych, którzy ani na sekundę nie rozstają się ze swoim telefonem.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

CONCORDIA AUTO


Auto to niezależność, swoboda. Dzięki niemu nie musisz martwić się ciągłymi zmianami rozkładów jazdy – możesz dotrzeć tam, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Warto więc objąć swój pojazd solidną ochroną – taką, którą oferuje Concordia Ubezpieczenia.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Concordia Auto:

 • 15% dodatkowej zniżki dla nowych klientów zawierających OC i AC.
 • Solidna likwidacja szkód.
 • Pełny zakres ochrony Auto Casco od wszystkich ryzyk (all risks).
 • Możliwość przeniesienia 60% zniżki z OC na AC.
 • Naprawa pojazdu według cen części oryginalnych danej marki (w wariancie serwisowym).
 • Ubezpieczenie bagażu, fotelików dziecięcych oraz szyb bez opłaty dodatkowej składki w ramach AC.
 • Odpowiedzialność za drobne szkody w AC już od 400 zł.
 • Bezpłatna pomoc na drodze w ramach ubezpieczenia Auto Assistance w cenie podstawowego OC i AC.
 • Możliwość holowania pojazdu bez limitu kilometrów w (Assistance Premium).
 • Porada prawna na telefon, również w momencie kontroli drogowej lub po wypadku.
 • Bezpośrednia Likwidacja Szkód OC.
 • Brak redukcji sumy ubezpieczenia AC po pierwszej szkodzie.
 • Stała suma ubezpieczenia AC w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji pojazdu fabrycznie nowego.
 • Ubezpieczenie Assistance również dla motocykli i motorowerów.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj

OCHRONA PRAWNA


Ochrona Prawna to ubezpieczenie majątkowe gwarantujące zwrot kosztów prowadzonych przez Ubezpieczonego sporów prawnych – zwracany jest koszt Adwokata, Radcy Prawnego i inne koszty sądowe. Otrzymujesz również dostęp do telefonicznej porady prawnej. Zadbaj o swoje prawa i portfel już dziś – nie martw się wysokimi rachunkami. Concordia przygotowała dla Ciebie Ubezpieczenie Ochrony Prawnej.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Ochrona Prawna:

 • Szybki i łatwy dostęp do wyspecjalizowanych usług prawnych, natychmiastowa pomoc Prawnika.
 • Telefoniczna porada prawna, która może być potwierdzona pisemną opinią prawną.
 • Wysokie sumy ubezpieczenia dające ochronę nawet w przypadku najbardziej skomplikowanych spraw.
 • Brak limitów ilości prowadzonych spraw w ramach jednej polisy.
 • Możliwość skorzystania z rekomendowanej listy Adwokatów i Radców Prawnych w ramach określonych specjalizacji.
 • Brak karencji w zakresie prawa karnego i dochodzenia odszkodowań.
 • Dochodzenie odszkodowań z pomocą Adwokata lub Radcy Prawnego bez konieczności płacenia wysokich prowizji.
 • Ochrona umów zawieranych w życiu codziennym (od umowy sprzedaży po umowy bardziej skomplikowane, np. bankowe).

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

 

UBEZPIECZENIA DLA KREDYTOBIORCÓW

ŻYCIE KOMFORT

Bierzesz kredyt, aby zrealizować marzenia. Twój nowy dom, samochód to ogromny powód do zadowolenia. Kredyt to jednak zobowiązanie na lata. Zobowiązanie, które może spaść na Twoich bliskich, gdy Ciebie zabraknie. Biorąc kredyt, nie zapominaj o ubezpieczeniu na życie.

Wybierz Życie Komfort, bo w życiu trzeba dbać o komfort.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Życie KOMFORT:

 • Ty i Twoi bliscy zyskają poczucie bezpieczeństwa i gwarancję spłaty kredytu w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń.
 • Możesz wybrać zakres, który najpełniej ochroni Ciebie i Twoją rodzinę.
 • Zawarcie polisy nie potrwa długo – wystarczy klika minut, aby zapewnić sobie spokój na długie lata.
 • W przypadku Twojej śmierci spłacimy zaciągnięte przez Ciebie zobowiązanie.
 • Możesz wybrać dwa rodzaje sum ubezpieczenia – kredytową i stałą. Kredytowa w przypadku Twojej śmierci „spłaci” zobowiązania, stała zaś, oprócz spłaty zobowiązań, będzie stanowiła wsparcie finansowe dla Twojej rodziny w trudnych chwilach.
 • Dodatkowy pakiet dla rolników.
 • Nie musisz być kredytobiorcą, aby wykupić polisę. Życie Komfort to również oferta dla tych, którzy chcą wykupić polisę na życie, a nie mają zobowiązań finansowych.
 • Atrakcyjna składka – ubezpieczenie już od 20 zł.
 • Możliwość rozpoczęcia ochrony już w dniu zawarcia polisy.
 • Sam decydujesz o częstotliwości opłacania składki.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

CONCORDIA DOM

Concordia DOM to ubezpieczenie domów i mieszkań (również w budowie), budowli, garaży i budynków gospodarczych. Obejmuje także wyposażenie mieszkań, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym Ubezpieczającego i jego bliskich, oszklenie i kolektory słoneczne. Produkt ten idealnie łączy potrzebę zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego i hipotecznego oraz zabezpieczenie majątku, a zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych może zostać rozbudowany o kolejne ryzyka w celu uzyskania satysfakcjonującego poziomu ochrony.

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Concordia DOM:

 • Zabezpieczenie przed finansowymi skutkami utraty lub zniszczenia majątku a także zabezpieczenie spłaty kredytu.
 • Szeroka ochrona już w podstawowym zakresie.
 • Możliwość ubezpieczenia domu o konstrukcji niepalnej w wartości odtworzeniowej niezależnie od wieku (klauzula ubezpieczenia wartości odtworzeniowej).
 • Elastyczność oferty: możliwość dostosowania ochrony do własnych potrzeb np. rozszerzenia o liczne klauzule dodatkowe (m.in. rozszerzenie zakresu dot. szkód z tytułu przepięcia oraz zalania, elementów szklanych od stłuczenia) oraz wyłączenia powodzi.
 • Możliwość rozszerzenia ochrony o OC w życiu prywatnym Ubezpieczającego i jego bliskich.
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia porady prawnej.
 • Przedmiotem ubezpieczenia może być nie tylko dom lub mieszkanie. Ochroną możesz objąć także garaż, budynek gospodarczy, kolektory słoneczne, budowle takie jak ogrodzenie, brama czy altana.
 • Szybkie zawarcie umowy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

UBEZPIECZENIE KART


Ubezpieczenie kart obejmuje karty płatnicze, debetowe i kredytowe wydane przez bank. Ochrona obejmuje przede wszystkim utratę środków zgromadzonych na rachunku bankowym na skutek jej nieuprawnionego użycia (ochrona transakcji dokonywanych przy użyciu karty płatniczej danego banku) oraz gotówkę pobraną z bankomatu.

Ubezpieczenie karty daje także możliwość skorzystania z dodatkowych ubezpieczeń np. NNW, assistance, koszty leczenia za granicą, porady prawnej.

 

Najważniejsze korzyści z  ubezpieczenia Ubezpieczenie Kart:

 • Zabezpieczenie środków znajdujących się na rachunku bankowym, do którego przypisana jest karta.
 • Pełna ochrona przed utratą gotówki zgromadzonej na rachunku bankowym. Suma ubezpieczenia dostosowana do kwot jakie nie są chronione Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1385).
 • Ochrona gotówki pobranej z bankomatu na terytorium całego świata
 • Możliwość dodatkowego ubezpieczenia NNW, kosztów leczenia za granicą czy assistance.

Więcej informacji znajdziesz tutaj