Rolnicy

Rolnicy - Ubezpieczenia Ubezpieczenia

Stawiając sobie za cel kompleksową obsługę Klienta, Bank Spółdzielczy w Białogardzie współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym Concordia Ubezpieczenia. Dzięki temu nasz Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia podczas wizyty w Banku, a w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego ma zagwarantowaną szybką i sprawną likwidację szkody.

Współpracując z towarzystwem Concordia Ubezpieczenia Bank oferuje pełny zakres ubezpieczeń zawieranych na bardzo korzystnych warunkach, również cenowych.

Proponujemy Państwu następujące rodzaje ubezpieczeń:

 

CONCORDIA UPRAWY

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, które zobowiązuje Rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca każdego roku. Dodatkowo do 50% składki opłaci budżet Państwa. Pamiętaj o swoim obowiązku i ubezpiecz uprawy.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Concordia Uprawy:

 • Zabezpieczenie produkcji rolnej, która odbywa się „pod chmurką”.
 • Odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części.
 • Odpowiedzialność za szkody już od 8 procent ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach.
 • Brak stosowania udziałów własnych.
 • Stała suma ubezpieczenia.
 • Automatyczne włączenie ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody.
 • Maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie do 95 procent sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach.
 • Klarowny system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania.
 • Likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży rolnej.
 • Dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi).
 • Bardzo dobra oferta ubezpieczeń zbóż (najszerszy zakres, najlepsza cena).

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

CONCORDIA AGRO


Concordia Agro to ubezpieczenie dla Ciebie, jeśli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne. To nie tylko ubezpieczenia obowiązkowe, które chronią Twoje gospodarstwo w ograniczonym zakresie. Concordia Agro to także szereg ubezpieczeń dobrowolnych, które kompleksowo mogą zabezpieczyć Twoje gospodarstwo rolne.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Concordia Agro:

 • Zyskujesz gwarancję solidnej likwidacji szkód – Concordia to ekspert w ubezpieczeniach dla rolnictwa.
 • Prosto i szybko możesz objąć ochroną dodatkowe mienie w swoim gospodarstwie (zwierzęta, ziemiopłody, maszyny, urządzenia) – wystarczy wybrać pakiet Moje Gospodarstwo. Nie musisz dołączać wykazu mienia.
 • Możesz wybrać pakiet Agro Dom i cieszyć się pełną ochroną swojego domu.
 • Otrzymujesz wysokie zniżki (do 50% w OC Rolnika i do 15% w ubezpieczeniu budynków), jeśli posiadasz inne polisy w Concordii (np. ubezpieczenie upraw) lub decydujesz się na wykupienie ubezpieczeń dobrowolnych (np. pakietu Moje Gospodarstwo).
 • Chroniąc swoje gospodarstwo w ramach ubezpieczeń obowiązkowych spełniasz swój ustawowy obowiązek.
 • Masz dostęp do 20 klauzul dodatkowych, w ramach których możesz chronić np. swoje zwierzęta od porażenia prądem.
 • Otrzymujesz zniżkę na ubezpieczenia komunikacyjne w Concordii.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

CONCORDIA AGRO EKSPERT


Concordia Agro Ekspert to ubezpieczenie, które chroni maszyny i sprzęt rolniczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. Wypłacone odszkodowanie pozwoli Tobie na naprawę lub zakup maszyn. Pomyśl o ubezpieczeniu już teraz.

 

Najważniejsze kożyści z ubezpieczenia Concordia Agro Ekspert:

 • Zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej – najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku.
 • Ochrona od wszystkich ryzyk we wszystkich wariantach (oprócz zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia).
 • Brak potrąceń amortyzacji części maszyny (w przypadku maszyn nie starszych niż 3, 10 lub 15 lat w zależności od wariantu).
 • Pokrycie dodatkowych kosztów transportu i parkowania maszyny po szkodzie w każdym z wariantów.
 • Możliwość zawarcia umowy nawet na 3 lata.
 • Likwidacja szkód według wariantu serwisowego.
 • Odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach w wariancie Prestiż i Premium.
 • Możliwość pokrycia kosztów wynajęcia maszyny zastępczej w wariancie Prestiż.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

CONCORDIA AGRO DOM


Ubezpieczenie obowiązkowe budynków rolniczych chroni Twój dom w ograniczonym zakresie. Agro Dom to jego idealne rozszerzenie. Dzięki niemu chronisz swoje mienie prywatne (meble, sprzęt AGD/RTV, odzież itp.), jak również zyskujesz ochronę w sytuacji, gdy wyrządzisz szkodę osobom trzecim (OC w życiu prywatnym), a szkoda ta nie będzie związana z prowadzoną działalnością rolniczą.

 

Najważniejsze korzyści z ubezpieczenia Concordia Agro Dom:

 • Chronisz swój dom przed zdarzeniami, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym (przepięcie, zalanie, uderzenie pojazdu).
 • Zabezpieczasz mienie znajdujące się w Twoim domu – nawet od wszystkich rodzajów ryzyka (wariant Prestiż).
 • W każdym z wariantów Twój majątek prywatny chroniony jest od kradzieży z włamaniem i rabunku.
 • Nie ponosisz konsekwencji finansowych szkód wyrządzonych osobom trzecim, które nie są związane z prowadzoną działalnością rolniczą (np. szkody wyrządzone przez Twoje dzieci sąsiadowi).
 • Masz możliwość swobodnego określenia sum ubezpieczenia swojego mienia w ramach wariantu Premium i Prestiż.
 • Wariant Standard, Premium i Prestiż to dodatkowe oszczędności dla Ciebie – do 50% zniżki w OC Rolnika i do 15% zniżki w ubezpieczeniu budynków.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.