Kredyty Kredyty

Oprocentowanie kredytów

RRSO kredyt gotówkowy:
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 17,15%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 7.000 zł., całkowita kwota do zapłaty 8.040,55 zł., oprocentowanie zmienne 6,14% w skali roku, w tym: stopa referencyjna WIBOR 12M: 1,84% oraz marża 4,30 pp., całkowity koszt kredytu 1.040,55 zł. (w tym: prowizja 350,00 zł., odsetki 427,55 zł., koszt usług dodatkowych: koszt ubezpieczenia Kredytobiorcy 148,00 zł., koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 5 zł./m-c tj. 115 zł.), 23 miesięczne raty malejące, najwyższa w wysokości 347,33 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16 października 2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu gotówkowego.

RRSO kredyt odnawialny w ROR:
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 3.233,33 zł., całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3.233,33 zł. (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 59 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,59%, całkowity koszt kredytu wynosi 2.073,03 zł., w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 64,67 zł., prowizja za odnowienie linii kredytowej 129,33 zł. ustalona za cały okres trwania umowy, odsetki od kredytu 1.525,03 zł.*, koszt usług dodatkowych 354,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 295,00 zł. (5 zł./m-c), koszt wydania i użytkowania kart płatniczych 59,00 zł. (1 zł./m-c), koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 15,42%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.306,36 zł.*.

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 16-10-2017 r.

RRSO karta kredytowa:
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: limit kredytowy 10.000,00 zł., całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000,00 zł., okres kredytowania 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,81%, całkowity koszt kredytu wynosi 4.089,01 zł., w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 3.924,01 zł*, koszt usług dodatkowych 165,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty 0,00 zł, opłata za użytkowanie karty ustalona za cały okres trwania umowy 165,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,82%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 14.089,01 zł*.

*) przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 16-10-2017 r.

RRSO kredyt mieszkaniowy:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym w Białogardzie, zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,86%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 299 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 160.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 251.615,07 zł., oprocentowanie zmienne 4,18% w skali roku w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,73% oraz marża 2,45 pp. (wskazana marża obowiązuje przy założeniu, że LtV będzie wynosiło od 50% do 80%, Kredytobiorca posiada lub otworzy w BS w Białogardzie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (dalej ROR), (na który będzie wpływało wynagrodzenie) wraz z kartą debetową i bankowością elektroniczną), całkowity koszt kredytu 91.615,07 zł. (w tym: prowizja 2.400,00 zł. (1,5% liczone od całkowitej kwoty kredytu, przy założeniu, że Kredytobiorca posiada lub otworzy w BS w Białogardzie rachunek ROR wraz z bankowością elektroniczną), odsetki 83.627,07 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł., ubezpieczenie nieruchomości 3.625,00 zł. (suma składek w całym okresie kredytowania 145 zł. przez 30 lat), koszt inspekcji nieruchomości 150,00 zł., usługi dodatkowe: koszty prowadzenia ROR dla Kredytobiorcy: 1.495,00 zł. (5,00 zł./m-c), koszty użytkowania karty debetowej 299,00 zł. (1,00 zł./m-c), 299 miesięcznych rat malejących, najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa 1.129,66 zł. (w tym część kapitałowa 535,11 zł.).

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego