Loading
Moje dokumenty SGB

Historia banku Historia banku

W dniu 17 grudnia 1945 roku w Białogardzie (wówczas Białogrodzie) odbyło się zgromadzenie organizacyjne Powiatowego Banku Spółdzielczego.

Uchwalony statut podpisało 11-tu założycieli spółdzielni. Wybrano 6-osobową Radę Nadzorczą w składzie: Domach Paweł, Wagner Ludomir, Adryanczyk Aleksander, Momentowicz Zdzisław, Morzyński Adam, Kubiak Kazimierz. Powołano Zarząd w osobach: Markiewicz Józef, Matraszek Aleksander, Hajduk Halina. Takie były początki Banku, który wspierał wówczas osadników z różnych zakątków kraju, rozpoczynających działalność na ziemi białogardzkiej.

Rok 1956 przynosi tak w kraju jak i w spółdzielczości szereg zmian, wraz ze zmianą nazwy spółdzielni na Kasę Spółdzielczą w Białogardzie. W 1958 roku Kasa Spółdzielcza przystępuje do Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Walne Zgromadzeniem Delegatów dnia 15 maja 1960 r. podjęło uchwałę o zmianie nazwy na Bank Spółdzielczy Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa, a następnie w 1962 roku na Bank Spółdzielczy w Białogardzie, która utrzymuje się do chwili obecnej.

W kolejnych latach Bank rozwija się dynamicznie, liczba członków wzrasta do 1.700 osób. Grupa długoletnich działaczy spółdzielczych podejmuje starania o budowę siedziby banku. W 1966 roku bank przenosi się do obecnie zajmowanego lokalu.

Lata dziewięćdziesiąte charakteryzują się niezwykle ważnymi przemianami. Odradza się samorządność spółdzielcza, jednocześnie nakazem czasów staje się konsolidacja banków spółdzielczych. Sytuacja ekonomiczna wymusza na Banku Spółdzielczym w Karlinie podjęcie decyzji o przyłączeniu się do Banku Spółdzielczego w Białogardzie. Połączenie zrealizowane zostało z dniem 1 lipca 1995 roku. Kolejne partnerskie połączenia z związku z wymogami kapitałowymi zrealizowane zostały z dniem 1 października 1999 roku z Bankiem Spółdzielczym w Barwicach i Bankiem Spółdzielczym w Tychowie, a następne w wyniku zaleceń Nadzoru Bankowego od dnia 1 lipca 2000 roku z Bankiem Spółdzielczym w Dygowie.

Aktualnie Bank prowadzi swoją działalność w 10 placówkach zatrudniając 59 osób. Pracuje w oparciu o scentralizowany system informatyczny z wykorzystaniem 9 własnych bankomatów.  Wspólnie z 200-oma Bankami Spółdzielczymi i SGB-Bankiem S.A. w Poznaniu tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową.


Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie