Loading
Moje dokumenty SGB

Wartości banku Wartości banku

Partnerstwo

Działamy lokalnie, a przez to dobrze znamy specyfikę terenu. Nasi Klienci nie są dla nas anonimowi. Zawsze jesteśmy gotowi do współpracy, by wspólnie z naszymi Klientami realizować ich cele. Nasza oferta jest przejrzysta i w pełni zrozumiała dla naszych partnerów.

Solidność

W naszym działaniu kierujemy się uczciwością i rzetelnością. Jesteśmy wiarygodnymi doradcami finansowymi dla naszych Klientów. Dążymy do jak najwyższego poziomu zadowolenia Klientów z jakości obsługi. Ciągle udoskonalamy naszą ofertę, tak by nasi Klienci mogli korzystać z konkurencyjnych produktów.

Stabliność

Nasz Bank rozwija się w bezpiecznym tempie. W zarządzaniu ryzykiem kierujemy się zaleceniami instytucji nadzorczych, tak by od minimalnych progów bezpieczeństwa zawsze oddzielał nas odpowiednio duży margines. Nie angażujemy naszych środków w przedsięwzięcia o dużym ryzyku inwestycyjnym.

Tradycja

Pielęgnujemy spółdzielcze zasady, nasz lokalny charakter i polskie korzenia.

 


Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie