Loading
Moje dokumenty SGB

Rolnicy

Rolnicy - Lokaty Lokaty

Rachunki lokat terminowych

Lokata terminowa służy do przechowywania kwoty środków pieniężnych przez określony termin.
Posiadaczem lokaty terminowej mogą być osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych oraz osoby prawne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także organizacje społeczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia.
Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie.

Minimalna kwota warunkująca prowadzenie lokaty terminowej wynosi 50 zł.

Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji.

Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych

Jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo i pewne inwestowanie wolnych środków w obcych walutach, nawet jeśli nie są to duże kwoty, ta lokata jest dla Ciebie.

  • Waluta: USD, EUR
  • Minimalna kwota lokaty to równowartość 25 euro
  • Oprocentowanie stałe
  • Okres trwania lokaty: 1, 3, 6, 12 lub 24 miesiące

 

Prowizje i opłaty:


Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie