Władze banku Władze banku

Zarząd

Bieżącą działalnością Banku kieruje trzyosobowy Zarząd w składzie:

1. Ireneusz Górski Prezes Zarządu
2. Dorota Sadowska Wiceprezes Zarządu
3. Agnieszka Kozakiewicz Wiceprezes Zarządu

 

Rada nadzorcza

Funkcje kontrolno-nadzorcze pełni Rada Nadzorcza w składzie:

1. Zygmunt Adaszewski Przewodniczący
2. Jan Budzyński Zastępca Przewodniczącego
3. Zofia Marcinkowska Sekretarz
4. Jerzy Bartman  
5. Janusz Fijałkowski  
6. Bronisław Gajewski  
7. Grzegorz Jesionowski  
8. Franciszek Mróz  
9. Franciszek Ruszlewicz