Władze banku Władze banku

Zarząd

Bieżącą działalnością Banku kieruje trzyosobowy Zarząd w składzie:

1. Ireneusz Górski Prezes Zarządu
2. Maria Krystyna Balcerzak Wiceprezes Zarządu
3. Dorota Maroń Wiceprezes Zarządu

 

Rada nadzorcza

Funkcje kontrolno-nadzorcze pełni Rada Nadzorcza w składzie:

1. Zygmunt Adaszewski Przewodniczący
2. Jan Budzyński Zastępca Przewodniczącego
3. Zofia Marcinkowska Sekretarz
4. Jerzy Bartman
5. Janusz Fijałkowski
6. Bronisław Gajewski
7. Grzegorz Jesionowski
8. Franciszek Mróz
9. Franciszek Ruszlewicz