Loading
Moje dokumenty SGB

Władze banku Władze banku

Zarząd

Bieżącą działalnością Banku kieruje trzyosobowy Zarząd w składzie:

1. Ireneusz Górski Prezes Zarządu
2. Dorota Sepioł Wiceprezes Zarządu
3. Agnieszka Kozakiewicz-Cielniak Wiceprezes Zarządu

 

Rada nadzorcza

Funkcje kontrolno – nadzorcze pełni Rada Nadzorcza w składzie:

1. Jerzy Bartman Przewodniczący
2. Jan Budzyński Zastępca Przewodniczącego
3. Zofia Marcinkowska Sekretarz
4. Bronisław Gajewski  
5. Wojciech Galek  
6. Grzegorz Jesionowski  
7. Franciszek Mróz  
8. Bogdan Ptaszyński  
9. Franciszek Ruszlewicz  

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie