Wczytywanie

Władze banku Władze banku

Zarząd

Bieżącą działalnością Banku kieruje trzyosobowy Zarząd w składzie:

1. Ireneusz Górski Prezes Zarządu
2. Dorota Sadowska Wiceprezes Zarządu
3. Agnieszka Kozakiewicz Wiceprezes Zarządu

 

Rada nadzorcza

Funkcje kontrolno – nadzorcze pełni Rada Nadzorcza w składzie:

1. Jerzy Bartman Przewodniczący
2. Jan Budzyński Zastępca Przewodniczącego
3. Zofia Marcinkowska Sekretarz
4. Bronisław Gajewski  
5. Wojciech Galek  
6. Grzegorz Jesionowski  
7. Franciszek Mróz  
8. Bogdan Ptaszyński  
9. Franciszek Ruszlewicz