Loading
Moje dokumenty SGB

Outsourcing Outsourcing

Zgodnie  z obowiązkiem wynikającym z art.111b Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1977 roku – Prawo bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art.6a ust.1 uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową podczas wykonywania na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, Bank Spółdzielczy w Białogardzie informuje, iż zawarł umowę w sprawie dokonywania czynności z zakresu technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową z następującym przedsiębiorcą:

 

Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o.

adres: ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża

KRS 0000080302, REGON 450008792, NIP 7180026819


Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie