Środki pieniężne Środki pieniężne

Oprocentowanie środków pieniężnych dla rachunków i lokat terminowych

Obowiązującą stawką WIBID 1M jest stawka z dnia 27 kwietnia 2017 roku = 1,46%
Uaktualnienie oprocentowania następuje co miesiąc, od pierwszego dnia miesiąca w oparciu o stawkę WIBID1M, obowiązującą w przedostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca.