Środki pieniężne Środki pieniężne

Oprocentowanie środków pieniężnych dla rachunków i lokat terminowych

Aktualnie obowiązująca stawka WIBID 1M wynosi 1,44%
Uaktualnienie oprocentowania następuje co miesiąc, od pierwszego dnia miesiąca w oparciu o stawkę WIBID1M, obowiązującą w przedostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca.