Loading
Moje dokumenty SGB

Aktualności

Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Białogardzie

25 kwietnia 2024

 

 

Na podstawie § 19 Statutu Banku Spółdzielczego w Białogardzie
Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie

zwołuje Zebrania Grup Członkowskich Banku

dnia 07 maja 2024 r. godz. 1600 Grupa – BARWICE w siedzibie Oddziału Barwice ul. Plac Wolności 12,
obejmującej członków zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Barwice, Gminy Grzmiąca
oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Barwice.

dnia 8 maja 2024 r. godz. 1600 Grupa – TYCHOWO w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tychowie, ul. Bobolicka 17, obejmującej członków zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Tychowo oraz tych, którzy złożyli deklarację oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Tychowo.

dnia 9 maja 2024 r. godz. 1600 Grupa – BIAŁOGARD w siedzibie Banku ul. Kochanowskiego 6, obejmującej członków zamieszkałych na terenie Miasta Białogard i Gminy Białogard oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Białogard.

dnia 10 maja 2024 r. godz. 1600 Grupa – KARLINO w sali konferencyjnej HOMANIT ARENA Karlino, ul. Kościuszki 1A, obejmującej członków zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Karlino, Gminy Biesiekierz oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Karlino.

dnia 13 maja 2024 r. godz. 1600 Grupa – DYGOWO w GOK w Dygowie, obejmującej członków zamieszkałych na terenie gminy: Dygowo, Kołobrzeg, Ustronie Morskie oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Dygowo.

 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:

1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
5. Informacja z wykonania uchwał ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli.
6. Omówienie spraw, będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
9. Dyskusja.
10. Przyjęcie wniosków.
11. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Białogardzie

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie