Loading
Moje dokumenty SGB

Aktualności

Zebranie Grup Członkowskich.

17 maja 2021

Na podstawie § 19 Statutu Banku Spółdzielczego w Białogardzie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie

 

 zwołuje Zebrania Grup Członkowskich Banku

 

dnia 24 maja 2021 r. godz. 16.00 Grupa – BARWICE w lokalu banku Barwice ul. Bankowa 9, obejmującej członków zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Barwice, Gminy Grzmiąca oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Barwice.

dnia 26 maja 2021 r. godz. 16.00 Grupa – TYCHOWO w  lokalu banku Tychowo ul. Dworcowa 9a, obejmującej członków zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Tychowo oraz tych, którzy złożyli deklarację oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Tychowo.

dnia 27 maja 2021 r. godz. 16.00 Grupa – DYGOWO w lokalu banku Dygowo ul. Kolejowa 14, obejmującej członków zamieszkałych na terenie gminy: Dygowo, Kołobrzeg, Ustronie Morskie oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Dygowo.

dnia 28 maja 2021 r. godz. 16.00  Grupa – KARLINO w  lokalu banku Karlino ul. Koszalińska 33 , obejmującej członków zamieszkałych na terenie  Miasta i Gminy Karlino, Gminy Biesiekierz oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Karlino.

dnia 31 maja 2021 r. godz. 16.00 Grupa – BIAŁOGARD w lokalu banku Białogard  ul. Kochanowskiego 6, obejmującej członków zamieszkałych na terenie Miasta Białogard i Gminy Białogard oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Białogard.

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:

  1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok.
  4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
  5. Omówienie spraw, będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania  Przedstawicieli.
  6. Dyskusja.
  7. Przyjęcie wniosków.
  8. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w  Białogardzie

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie