Loading
Moje dokumenty SGB

Aktualności

Zebranie Grup Członkowskich.

19 czerwca 2020

Na podstawie § 19 Statutu Banku Spółdzielczego w Białogardzie
 Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie

 zwołuje Zebrania Grup Członkowskich Banku

dnia 29 czerwca 2020 r. godz. 1515 Grupa – BARWICE w lokalu banku w Barwicach ul. Bankowa 9, obejmującej członków zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Barwice, Gminy Grzmiąca
oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Barwice.

dnia 30 czerwca 2020 r. godz. 1515 Grupa – TYCHOWO w  lokalu banku w Tychowie ul. Dworcowa 9a, obejmującej członków zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Tychowo oraz tych, którzy złożyli deklarację oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Tychowo.

dnia 01 lipca 2020 r. godz. 1515 Grupa – DYGOWO w Zespole Szkół w Dygowie ul. Kolejowa 10, obejmującej członków zamieszkałych na terenie gminy: Dygowo, Kołobrzeg, Ustronie Morskie oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Dygowo.

dnia 02 lipca 2020 r. godz. 1530  Grupa – KARLINO w Karlińskim Ośrodku Kultury ul. Parkowa 1, obejmującej członków zamieszkałych na terenie  Miasta i Gminy Karlino, Gminy Biesiekierz oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Karlino.

dnia 03 lipca 2020 r. godz. 1515 Grupa – BIAŁOGARD w lokalu banku w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, obejmującej członków zamieszkałych na terenie Miasta Białogard i Gminy Białogard oraz tych, którzy złożyli deklarację członkowską w Oddziale Białogard.

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:

  1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019 rok.
  4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
  5. Omówienie spraw, będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania  Przedstawicieli.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
  8. Dyskusja.
  9. Przyjęcie wniosków.
  10. Zakończenie obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

w  Białogardzie

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie