Loading
Moje dokumenty SGB

Aktualności

Ubezpieczenie upraw Jesień 2022 rok.

30 września 2022

 

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy.

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

W okresie od 26 września do 30 listopada 2022 roku:

 – wykup ubezpieczenie upraw ze składką minimum 300 zł,

 – zaloguj się do i-Rolnika (https://i-rolnik.pl/) i wypełnij formularz „Jesienne rozdanie e-kodów do Biedronki” – pamiętaj, aby przy zgłoszeniu wskazać polisę, która spełnia warunek minimalnej składki.

Nie zwlekaj, pula e-kodów jest ograniczona. 

 

 

 

 

 

 

 

ubezpieczysz: zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, warzywa, owoce oraz inne rośliny

 

 

 

 

 

 

ochrona od ryzyk: ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego, huraganu, ognia, suszy

 

 

 

 

 

 

dopłata do składki z budżetu państwa do 65%

 

 

 

 

 

 

 

w gradzie i przymrozkach wiosennych odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia

 

 

Główne zalety ubezpieczenia:

 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
 • maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach
 • w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września
 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • brak stosowania udziałów własnych
 • stała suma ubezpieczenia
 • ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody
 • przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania
 • dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi)
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro

Zakres ubezpieczenia:

Oferujemy pakiety o szerokim zakresie ochrony, dzięki którym możesz chronić swoje uprawy ozime, jare, warzywa, owoce oraz pozostałe przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak:

 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • grad,
 • deszcz nawalny i huragan,
 • susza.

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule szczególne: odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie, ochrona od ryzyka ognia oraz zastoisk wodnych w określonych pakietach.

Przeczytaj więcej na i-Rolniku

 

 

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie