Loading
Moje dokumenty SGB

Aktualności

Ubezpieczenie turystyczne

10 lutego 2023

Jesteś fanem aktywnego wypoczynku?

Nie wyobrażasz sobie relaksu bez nart lub sprzętu do nurkowania?

Wybierz ubezpieczenie rozszerzone o uprawianie sportu w Generali. Dzięki niemu zyskasz ochronę przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków, wysokimi kosztami akcji poszukiwawczych czy ratowniczych czy kosztami leczenia poza granicami kraju. 

Co zyskujesz ubezpieczeniem Sporty Letnie i Zimowe:

 • Ochrona zdarzeń powstałych podczas uprawiania narciarstwa czy sportów wysokiego ryzyka
 • Ochrona na całym świecie
 • Zdalne konsultacje z lekarzem w języku polskim 24h/dobę
 • Pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa

Co zyskujesz z ubezpieczeniem:

 • Pokrycie kosztów leczenia zarówno w prywatnych jak i państwowych placówkach medycznych
 • Pokrycie kosztów niegwarantowanych przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Organizacja i pokrycie kosztów leczenia do 1 200 000 zł, w przypadku choroby i nieszczęśliwego wypadku
 • W przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej, pokrycie kosztów leczenia do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia podróży zagranicznej
 • Organizacja i pokrycie kosztów związanych z przewozem z miejsca wypadku do placówki medycznej oraz z transportem zwłok do Polski – bez wpływu na sumę ubezpieczenia kosztów leczenia
 • Bardzo szeroki zakres usług Assistance (m.in. kierowca zastępczy, pomoc tłumacza, opieka nad dziećmi, kontynuacja leczenia rozpoczętego za granicą na terenie Polski)
 • Bezpłatne przedłużenie ochrony o 24 godz. w sytuacjach nagłych (np. opóźnienie powrotu spowodowane odwołaniem lotu)
 • Profesjonalna, polska obsługa telefoniczna przez cała dobę
 • Bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą
 • Wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu, prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pokrycie kosztów pomocy lekarskiej na miejscu zdarzenia i transportu do najbliższego punktu opieki medycznej (helikopter, komora dekompresyjna)
 • Wypłata odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego (narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa, deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu i surfingu, specjalistyczny sprzęt do nurkowania wraz z podstawowym sprzętem i ekwipunkiem)
 • Pokrycie kosztów związanych ze zniszczeniem sprzętu, leczenia i rehabilitacji poszkodowanego przez Ciebie innego użytkownika stoku w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Zakres ubezpieczenia:

 • Ochrona przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ochrona przed wysokimi kosztami akcji poszukiwawczej, ratowniczej
 • Ochrona przed kosztami leczenia poza granicami kraju
 • Ochrona przed odpowiedzialnością cywilną za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim
 • Ochrona obejmuje także sprzęt sportowy i bagaż podróżny.

Zapraszamy do naszych oddziałów.

Zakup polisy możliwy także online:  https://generali.pl/frontend/www/podroz/bssbg

 

 

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie