Aktualności

Tarcza Finansowa PFR 2.0

15 stycznia 2021

Informujemy, że Bank udostępni możliwość składania dokumentów do programu Tarcza 2.0 poprzez Internet Banking.

Polski Fundusz Rozwoju realizuje rządowy program wspierania przedsiębiorców w postaci Tarczy Finansowej 2.0 dla mikro, małych i średnich firm. Uruchomienie programu od 15.01.2021r.

Program rządowy “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Przedsiębiorców 2.0” (“Tarcza PFR 2.0”) jest programem planowanym do uruchomienia od 15.01.2021 w ramach kontynuacji programu rządowego “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”.

Najważniejsze założenia biznesowe Programu:

 1. Program obejmuje Klientów działających w 45 branżach (wg PKD);
 2. Wniosek o udzielenie subwencji finansowej złożony może być wyłącznie poprzez systemy bankowości elektronicznej w banku, który bierze udział w Tarczy PFR 2.0. (po jego wybraniu przez Klienta, kolejne działania muszą być wykonywane w ramach wybranego banku – analogicznie do Tarczy PFR 1.0).

3.Wniosek w imieniu przedsiębiorcy składany jest jednoosobowo przez osobę, która:

   • posiada: dostęp do bankowości elektronicznej danego przedsiębiorcy oraz uprawnienia do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu przedsiębiorcy,
   • złoży na wniosku oświadczenie, że:

(a) została upoważniona przez przedsiębiorcę do wszelkich czynności związanych z podpisaniem umowy subwencji finansowej co potwierdzi załączając odpowiedni dokument,

(b) ma możliwość podpisania Umowy przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych.

   • załączy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania przedsiębiorcy, takie jak:

(a)    pełnomocnictwo podpisane przez przedsiębiorcę za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego (wyłącznie w formacie PAdES, który jest obsługiwany przez Szafir) wraz z aktualnym odpisem z KRS albo wydrukiem z CEIDG, z których będzie wynikało umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu przedsiębiorcy; albo

(b)    aktualny odpis KRS (wskazujący na możliwość samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy wpisanego do KRS); albo aktualny wydruk z CEIDG (wskazujący na możliwość samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) – a więc proces potwierdzania właściwego umocowania już na etapie wnioskowania;

Do pobrania:

Regulamin programu Tracza Finansowa 2.0

 

 

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie