Loading
Moje dokumenty SGB

Aktualności

Tarcza Finansowa PFR 2.0

15 stycznia 2021

Informujemy, że Bank udostępni możliwość składania dokumentów do programu Tarcza 2.0 poprzez Internet Banking.

Polski Fundusz Rozwoju realizuje rządowy program wspierania przedsiębiorców w postaci Tarczy Finansowej 2.0 dla mikro, małych i średnich firm. Uruchomienie programu od 15.01.2021r.

Program rządowy “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Przedsiębiorców 2.0” (“Tarcza PFR 2.0”) jest programem planowanym do uruchomienia od 15.01.2021 w ramach kontynuacji programu rządowego “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”.

Najważniejsze założenia biznesowe Programu:

 1. Program obejmuje Klientów działających w 45 branżach (wg PKD);
 2. Wniosek o udzielenie subwencji finansowej złożony może być wyłącznie poprzez systemy bankowości elektronicznej w banku, który bierze udział w Tarczy PFR 2.0. (po jego wybraniu przez Klienta, kolejne działania muszą być wykonywane w ramach wybranego banku – analogicznie do Tarczy PFR 1.0).

3.Wniosek w imieniu przedsiębiorcy składany jest jednoosobowo przez osobę, która:

   • posiada: dostęp do bankowości elektronicznej danego przedsiębiorcy oraz uprawnienia do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu przedsiębiorcy,
   • złoży na wniosku oświadczenie, że:

(a) została upoważniona przez przedsiębiorcę do wszelkich czynności związanych z podpisaniem umowy subwencji finansowej co potwierdzi załączając odpowiedni dokument,

(b) ma możliwość podpisania Umowy przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych.

   • załączy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania przedsiębiorcy, takie jak:

(a)    pełnomocnictwo podpisane przez przedsiębiorcę za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego (wyłącznie w formacie PAdES, który jest obsługiwany przez Szafir) wraz z aktualnym odpisem z KRS albo wydrukiem z CEIDG, z których będzie wynikało umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu przedsiębiorcy; albo

(b)    aktualny odpis KRS (wskazujący na możliwość samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy wpisanego do KRS); albo aktualny wydruk z CEIDG (wskazujący na możliwość samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) – a więc proces potwierdzania właściwego umocowania już na etapie wnioskowania;

Do pobrania:

Regulamin programu Tracza Finansowa 2.0

 

 

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie