Loading
Moje dokumenty SGB

Aktualności

Tarcza Finansowa dla przedsiębiorców!!!

12 maja 2020

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? 

Tarcza Finansowa PFR jest dla Ciebie!!!

Wniosek o subwencje z programu Polskiego Funduszu Rozwoju możesz złożyć w bankowości internetowej!!!

Posiadasz rachunek firmowy w Banku Spółdzielczym w Białogardzie? Jeśli tak to :

  • zaloguj się do bankowości internetowej
  • w zakładce ŚWIADCZENIA wypełnij krótki wniosek
  • decyzję o wypłacie środków i ich wysokości podejmie PFR
  • po pozytywnej decyzji na Twój rachunek zostaną przelane środki z subwencji

Bank nie pobierze żadnych opłat za złożenie i rozpatrzenie wniosku

Jeśli jeszcze nie korzystasz z bankowości internetowej skontaktuj się niezwłocznie z  Oddziałem Banku Spółdzielczego w Białogardzie.

Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  1. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
  2. odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki finansowe w ramach Programu podzielone zostały następująco:

  • 25 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm zatrudniających do 9 osób, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby zatrudnionych i skali spadku przychodów.
  • 50 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi od 10 do 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Wysokość subwencji (max 3,5 mln zł) uzależniona od wielkości przychodów w 2019 roku oraz skali spadków przychodów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.pfr.pl

 

 

 

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie