Loading
Moje dokumenty SGB

Aktualności

Kredyt EKO!

14 lutego 2020

Bądź EKO !

Weź Kredyt EKO! 

Kredyt dostępny od 18.02.2020 w Banku Spółdzielczy m w Białogardzie

Zachodzące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz większą uwagę zwracamy na ochronę środowiska. Co robić, aby zapobiec groźbie klęsk żywiołowych, w obliczu których znajduje się obecnie nasza planeta?

Jednym ze sposobów jest dbanie o środowisko oraz wspieranie i realizacja przedsięwzięć proekologicznych w lokalnych społecznościach.

Kredyt przeznaczony jest na :

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

Zapraszamy do placówek naszego Banku.

Bądźmy EKO!

Przejdź do kalkulatora kredytowego

           

RRSO kredyt gotówkowy „EKO”:            

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego „EKO” wynosi 6,73%, całkowita kwota kredytu 7.000  zł., całkowita kwota do zapłaty 7.459,90 zł., oprocentowanie zmienne 5,50% w skali roku (stanowi sumę średniej wartości stopy WIBOR 12M z IV kwartału 2020 r. i marży banku w wysokości 5,25 p.p.), całkowity koszt kredytu 459,90 zł. (w tym: prowizja 70,00 zł., odsetki 389,90 zł.), 22 równe raty miesięczne po 321,37 zł, ostatnia 23 rata wyrównująca 319,76 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 25 stycznia 2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie