Loading
Moje dokumenty SGB

Aktualności

Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowe.

1 czerwca 2020

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.

 

  • Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?
  • Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

 

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy, z jakiej może skorzystać klient – także Banku Spółdzielczego w Białogardzie.

 

Stanowisko, które wypracowały polskie banki pod patronatem Związku Banków Polskich nazwane zostało moratorium. Obejmuje ono instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.

Pliki do pobrania:

1.Komunikat Związku Banków Polskich do probrania

2.Pełna treść Moratorium do pobrania

Powrót

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Bank Spółdzielczy w Białogardzie