BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE
O banku
Placówki i bankomaty
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Unia Europejska

strona główna | Oferta dla firm | Kredyty
Niedziela 24 Września 2017, 01:26
Imieniny:Gerard, Gerarda, Gerhard, Maria, Teodor, Tomir, Uniegost


KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

    Kredyt inwestycyjny na działalność gospodarczą i rolniczą:

do 5 lat

WIBOR 3M + 3,35%

powyżej 5 lat do 10 lat

WIBOR 3M + 3,85%

powyżej 10 lat

WIBOR 3M + 4,45%

    Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą i rolniczą do 3 lat

WIBOR 3M + 6,10%

    Kredyt MIKROFIRMA:

 

do 3 lat

WIBOR 3M + 6,80%

od 3 do 5 lat

WIBOR 3M + 7,60%

od 5 do 8 lat

WIBOR 3M + 8,20%

    Kredyt w rachunku bieżącym:

- dla podmiotów gospodarczych

WIBOR 3M + 6,20%

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

WIBOR 3M + 3,50%

    Kredyt płatniczy

0% (oprocentowanie stałe)

    Kredyt POD WPŁYWY

7,95% (oprocentowanie stałe)

    Kredyt UNIJNY SGB

WIBOR 3M + 2,5%

    Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych

WIBOR 3M + 3,5%

    Kredyt z częściową spłatą kapitału z linii MRcsk

WIBOR 3M + 2,9%

Kredyt z dopłatami ARiMR

WIBOR 3M + 2,5%

Oprocentowanie i prowizja uzależniona od okresu kredytowania, udziału środków własnych, ryzyka kredytowego.

 

kredyt INWESTYCYJNY

Udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

Maksymalna wysokość kredytu - do 80% wartości przedsięwzięcia.

Maksymalny okres kredytowania - 20 lat, w tym karencja w spłacie kapitału 1 rok.

Przedmiotem kredytu może być także refundacja zobowiązań klienta z tytułu zawartych umów leasingu.

kredyt MIKROFIRMA

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, rolnikom, osobom prawnym i innym podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej, których przychód za rok ubiegły nie przekroczył 3 mln zł.

Przedmiotem kredytowania mogą być objęte wszelkie nakłady związane z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej do wysokości 100% wartości przedsięwzięcia.

Okres spłaty - do 8 lat.

kredyt W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Udzielany podmiotom gospodarczym o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym w Banku rachunek bieżący.

Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt, górnej granicy kredytowania. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.

kredyt PŁATNICZY

Udzielany podmiotom gospodarczym, jako doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych z terminem spłaty nie przekraczającym 90 dni,

kredyt UNIJNY SGB

Kredyt przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych (rolników, firm), a także dla jednostek samorządów terytorialnych, które realizują inwestycje przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Kredyt pozwala na realizację inwestycji, której koszty zostaną częściowo refundowane ze środków pomocowych.

Wysokość kredytu może sięgać do 100% nakładów inwestycyjnych, w tym również nakładów nie kwalifikujących się do dofinansowania.

Zalety „Kredytu Unijnego SGB” to:

·         wysokość kredytu – do 100% kosztów inwestycji,

·         dogodne terminy spłaty (np.: w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych),

·         możliwość spłaty kredytu z uzyskanych środków strukturalnych,

·         korzystne oprocentowanie kredytu.

Kredyty udzielane są na okres do momentu zrealizowania płatności środków pomocowych przez Agencję w części dotyczącej kosztów refundowanych przez Agencję oraz okres określony w umowie w przypadku pozostałej części kredytu.

Okres kredytowania nie powinien być dłuższy niż 5 lat.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania powyżej 5 lat, a także zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu.

kredyt dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Kredyt może być udzielony na remont nieruchomości stanowiącej własność wspólnot mieszkaniowych, w tym w szczególności:

  • remonty i konserwacje klatek schodowych, elewacji i dachów,
  • wymiana okien oraz drzwi wejściowych,
  • remonty i wymiana instalacji grzewczych, wodociągowych i ściekowych,
  • przebudowa klatek schodowych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych,

·         adaptacja strychów i innych pomieszczeń na częściach wspólnych,

Kwota kredytu jest uzależniona od wysokości średniomiesięcznych wpływów na fundusz remontowy. Średnia rata kredytowa (kapitał + odsetki) do spłaty nie może przekroczyć 90% wpływów na ten fundusz.

Kredytem może być sfinansowane 100% wartości przedsięwzięcia

 

Kredyt PREFERENCYJNY

Bank udziela kredytów preferencyjnych dla rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania. Kredyty przeznaczone są m.in. na: urządzenia i modernizację gospodarstwa rolnego, zakup maszyn rolniczych w tym ciągników, zakup ziemi, budowę i modernizację budynków gospodarczych oraz inne cele określone w przepisach dotyczących finansowania rolnictwa za pośrednictwem kredytów z dopłatami ARiMR. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stopy redyskonta weksli.

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu.

 

Bank Spółdzielczy w Białogardzie nawiązał współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu udzielania poręczeń i gwarancji przez BGK.

Gwarancją lub poręczeniem mogą być objęte kredyty obrotowe i inwestycyjne udzielane przez Bank.

Warunki udzielania poręczeń i gwarancji przez BGK:

1.   Podmiotem ubiegającym się o poręczenie/gwarancję mogą być Małe i Średnie Przedsiębiorstwa , jak również rolnicy (bez ograniczeń czasowych, dotyczących okresu prowadzonej działalności).

2.   Gwarancja i poręczenie spłaty kredytu udziale są w wysokości od 100.000 PLN do 10.000.000 EUR.

3.   Gwarancje i poręczenia spłaty kredytu są udzielane do wysokości 80% kwoty kredytu.

4.   Prowizja za okres roczny poręczenia/gwarancji od kwoty poręczenia/gwarancji w zależności od oceny ryzyka w całym okresie obowiązywania poręczenia/gwarancji przedstawia się następująco:

a)   Poręczenie: od 1,6% do 2,8% kwoty poręczenia/gwarancji,

b)   Gwarancja: od 2,0% do 3,4% kwoty poręczenia/gwarancji.

5.   Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

BGK może uzależnić udzielenia poręczenia/gwarancji od złożenia dodatkowego zabezpieczenia.

 

Wyżej wymieniona  forma zabezpieczenia zwiększa możliwość uzyskania kredytu nawet przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach jego spłaty, a tym samym zwiększa wiarygodność kredytową Klienta.

 SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP4,2746
3,5651
3,6807
4,8369


KALKULATORY:

O banku
Historia banku
Misja banku
Władze banku
Sytuacja ekonom.-finansowa
Galeria
Dokumenty
Placówki
Bankomaty
Środki pieniężne
Kredyty
Tabela prowizji i opłat
Punkt Doradztwa Unijnego
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Lokaty
Kredyty
Internet banking
Karty płatnicze
SMS banking
Prowizje i opłaty
Ubezpieczenia
Reklamacje
Rachunek bieżący
Kredyty
Lokaty
Internet banking
Home Banking
SMS banking
Karty płatnicze
Prowizje i opłaty
Ubezpieczenia
Reklamacje
Rachunek bieżący
Kredyty
Lokaty
Internet banking
Karty płatnicze
SMS banking
Prowizje i opłaty
Ubezpieczenia
Reklamacje
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www.bsbialogard.pl za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www.bsbialogard.pl. Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji serwisu Internet Banking. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Szczegóły w Polityce cookies” Polityka Cookies .