BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE
O banku
Placówki i bankomaty
Oprocentowanie
Prowizje i opłaty
Unia Europejska

strona główna | Oferta dla rolników | Kredyty
Niedziela 24 Września 2017, 01:30
Imieniny:Gerard, Gerarda, Gerhard, Maria, Teodor, Tomir, Uniegost


KREDYTY ROLNICZE I NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

KREDYTY ROLNICZE I NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

    Kredyt inwestycyjny na działalność gospodarczą i rolniczą:

do 5 lat

WIBOR 3M + 3,35%

powyżej 5 lat do 10 lat

WIBOR 3M + 3,85%

powyżej 10 lat

WIBOR 3M + 4,45%

    Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą i rolniczą do 3 lat

WIBOR 3M + 6,10%

    Kredyt MIKROFIRMA:

 

do 3 lat

WIBOR 3M + 6,80%

od 3 do 5 lat

WIBOR 3M + 7,60%

od 5 do 8 lat

WIBOR 3M + 8,20%

    Kredyt w rachunku bieżącym:

- dla rolników indywidualnych

WIBOR 3M + 6,20%1

1 Marża Banku zostanie obniżona o 1% w przypadku, gdy Klient otrzymuje na rachunek bieżący w BS w Białogardzie dopłaty z ARiMR bezpośrednio z rachunku płatnika tych dopłat lub przedłoży w Banku kopię wniosku o zmianę rachunku do otrzymywania dopłat z ARiMR, którego przyjęcie poświadczyła ARiMR i w którym będzie wskazany rachunek bieżący w BS w Białogardzie jako właściwy do ich otrzymywania oraz złoży oświadczenie, że przez cały okres trwania Umowy rachunek ten pozostanie właściwym do otrzymywania dopłat z ARiMR.

Kredyt inwestycyjny SGB Agro

WIBOR 3M + 3,50%

    Kredyt płatniczy

0% (oprocentowanie stałe)

    Kredyt „ROLNIK”

6,25% (oprocentowanie stałe)

Kredyt „AGRO”

5,15% (oprocentowanie stałe)

Kredyt „ZAKUP ZIEMI”

WIBOR 3M + 2,35%

    Kredyt „POD WPŁYWY”

7,95% (oprocentowanie stałe)

    Kredyt UNIJNY SGB

WIBOR 3M + 2,5%

    Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych

WIBOR 3M + 3,5%

    Kredyt z częściową spłatą kapitału z linii MRcsk

WIBOR 3M + 2,9%

Kredyt z dopłatami ARiMR

WIBOR 3M + 2,5%

 oprocentowanie i prowizja uzależniona od okresu kredytowania, udziału środków własnych, ryzyka kredytowego.

kredyt INWESTYCYJNY

Udzielany na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

Maksymalna wysokość kredytu - do 80% wartości przedsięwzięcia.

Maksymalny okres kredytowania - 20 lat, w tym karencja w spłacie kapitału 1 rok.

Przedmiotem kredytu może być także refundacja zobowiązań klienta z tytułu zawartych umów leasingu.

kredyt MIKROFIRMA

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, rolnikom, osobom prawnym i innym podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej, których przychód za rok ubiegły nie przekroczył 3 mln zł.

Przedmiotem kredytowania mogą być objęte wszelkie nakłady związane z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej do wysokości 100% wartości przedsięwzięcia.

Okres spłaty - do 8 lat.

kredyt w RACHUNKU BIEŻĄCYM

Udzielany podmiotom gospodarczym o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym w Banku rachunek bieżący.

Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt, górnej granicy kredytowania. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.

kredyt „AGRO”

Kredyt może być udzielony rolnikom indywidualnym, którzy posiadający rachunek bieżący na działalność rolniczą od 1 roku.

Przedmiotem kredytowania jest zakup nawozów, środków ochrony roślin, paliwa oraz materiału siewnego i nasadzeniowego.

Maksymalny okres spłaty: do 12 miesięcy

Zalety kredytu:

·         Niskie oprocentowanie

·         Niska prowizja

·         Proste procedury

·         Szybka decyzja

Kredyt inwestycyjny „ZAKUP ZIEMI”

Kredyt inwestycyjny „ZAKUP ZIEMI” przeznaczony jest na zakup nieruchomości rolnych, w tym nieruchomości zabudowanych, a także nieruchomości nieobjętych kredytem preferencyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania.

Kredyt inwestycyjny „ZAKUP ZIEMI” skierowany jest do rolników indywidualnych lub podmiotów prowadzących działalność rolniczą.

Zalety kredytu:

·         Niskie oprocentowanie

·         Niska prowizja

·         Długi okres spłaty do 20 lat

·         Szybka decyzja

kredyt PŁATNICZY

Udzielany podmiotom gospodarczym, jako doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych z terminem spłaty nie przekraczającym 90 dni,

kredyt UNIJNY SGB

Kredyt przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych (rolników, firm), a także dla jednostek samorządów terytorialnych, które realizują inwestycje przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Kredyt pozwala na realizację inwestycji, której koszty zostaną częściowo refundowane ze środków pomocowych.

Wysokość kredytu może sięgać do 100% nakładów inwestycyjnych, w tym również nakładów nie kwalifikujących się do dofinansowania.

Zalety „Kredytu Unijnego SGB” to:

·         wysokość kredytu – do 100% kosztów inwestycji,

·         dogodne terminy spłaty (np.: w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych),

·         możliwość spłaty kredytu z uzyskanych środków strukturalnych,

·         korzystne oprocentowanie kredytu.

Kredyty udzielane są na okres do momentu zrealizowania płatności środków pomocowych przez Agencję w części dotyczącej kosztów refundowanych przez Agencję oraz okres określony w umowie w przypadku pozostałej części kredytu.

Okres kredytowania nie powinien być dłuższy niż 5 lat.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania powyżej 5 lat, a także zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu.

kredyt POD WPŁYWY

Jest udzielany przedsiębiorcom rolnym spodziewającym się wpływu środków ze sprzedaży produkcji rolnej.

Jednym z warunków otrzymania kredytu jest posiadanie w Banku Spółdzielczym w Białogardzie  rachunku bieżącego od co najmniej roku, na który wpływają należności z tytułu prowadzonej działalności rolnej.

Wysokość kredytu – do 95% udokumentowanego spodziewanego wpływu środków ze sprzedaży produkcji.

Okres spłaty – do 3 miesięcy, jednorazowo kapitał i odsetki.

kredyt "ROLNIK"

Przeznaczony jest na zakup środków do produkcji rolnej. Udzielany na zakup w szczególności: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw, zakup zwierząt hodowlanych, paliwa na cele rolnicze, zakup części zamiennych do maszyn rolniczych.

Maksymalny okres kredytowania - do 24 miesięcy.

Kredyt PREFERENCYJNY

Bank udziela kredytów preferencyjnych dla rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania. Kredyty przeznaczone są m.in. na: urządzenia i modernizację gospodarstwa rolnego, zakup maszyn rolniczych w tym ciągników, zakup ziemi, budowę i modernizację budynków gospodarczych oraz inne cele określone w przepisach dotyczących finansowania rolnictwa za pośrednictwem kredytów z dopłatami ARiMR. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stopy redyskonta weksli.SWIFT Code/BIC: GBWCPLPP4,2746
3,5651
3,6807
4,8369


KALKULATORY:

O banku
Historia banku
Misja banku
Władze banku
Sytuacja ekonom.-finansowa
Galeria
Dokumenty
Placówki
Bankomaty
Środki pieniężne
Kredyty
Tabela prowizji i opłat
Punkt Doradztwa Unijnego
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Lokaty
Kredyty
Internet banking
Karty płatnicze
SMS banking
Prowizje i opłaty
Ubezpieczenia
Reklamacje
Rachunek bieżący
Kredyty
Lokaty
Internet banking
Home Banking
SMS banking
Karty płatnicze
Prowizje i opłaty
Ubezpieczenia
Reklamacje
Rachunek bieżący
Kredyty
Lokaty
Internet banking
Karty płatnicze
SMS banking
Prowizje i opłaty
Ubezpieczenia
Reklamacje
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www.bsbialogard.pl za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www.bsbialogard.pl. Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji serwisu Internet Banking. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Szczegóły w Polityce cookies” Polityka Cookies .